Narzędzia prowadzenia webinaru

Spis treści

 

Narzędzia do webinaru MyOwnConference

Do podstawowych narzędzi webinaru można odnieść elementy interaktywne, dzięki którym możemy wysyłać i odbierać informację oraz dyskutować o jej treści. Na webinarze uczestnicy mogą brać udział w dyskusji, korzystając z mikrofonu, kamery, czatu. Pokazując slajdy lub wideo, można sprawić, że wystąpienie będzie bardziej klarowne, interesujące i dynamiczne. To powoduje, że webinar wzbudza ciekawość, a jednocześnie rośnie jego efektywność. Ważna jest również moderacja. Z tej instrukcji dowiesz się więcej o podstawowych możliwościach prowadzenia webinaru w platformie webinarowej MyOwnConference, które pomogą prezenterowi w prowadzeniu webinaru na najwyższym poziomie. 

Zapoznanie się z pokojem webinarowym

Dlatego, by korzystać ze wszystkich narzędzi, masz wejść do swojego panelu użytkownika. Jeśli jeszcze nie zostałeś zarejestrowany w platformie do webinarów, najpierw załóż darmowe konto.

Wejdź do pokoju webinarowego. Masz tu wszystko, aby wygodnie prowadzić szkolenie lub webinar.

Aby zacząć lub skończyć mówienie, naciśnij przycisk Mów teraz.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, może być, że będziesz proszony o dodatkowe zezwolenia na korzystanie z mikrofonu i kamery. Po tym, jak wszystko potwierdzisz, możesz przemawiać do uczestników.

Użyj suwaków, aby dostosować poziom głośności swojego mikrofonu i głośników.

Do włączenia i wyłączenia web kamery i mikrofonu podczas transmisji, wykorzystaj przyciski z odpowiednim obrazkiem.

Do sterowania webinarem możesz używać następnych przycisków:

Pauza – aby tymczasowo spauzować webinar. Wybierz grupę osób (goście i/lub prezenterzy) oraz jak długo ma trwać przerwa.

Tryb pełnoekranowy – Twoi uczestnicy zobaczą wyświetlony dokument, wideo lub ekran Twojego komputera, pokazywane na cały ekran. W tym trybie nie będzie widoczny czat.

Pokaz prezentacji

Aby włączyć pokaz prezentacji na webinarze, naciśnij przycisk Pliki. Następnie wybierz zakładkę Dokumenty.

Można wybrać prezentację wśród plików, które zostały wcześniej załadowane. Możesz załadować pliki w takich formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG.

Maksymalny rozmiar pliku do ładowania – 100 MB.

Jeśli postanowiłeś załadować nowy dokument, należy pamiętać, że jego przetwarzanie może potrwać jakiś czas. Długość przetwarzania zależy od rozmiaru pliku.

Иконки

Możesz:

 1. dodać plik;
 2. zablokować prezentację;
 3. pokazać prezentację;
 4. edytować prezentację;
 5. zmienić nazwę;
 6. podzielić się na czacie;
 7. utworzyć kopię;
 8. scalić slajdy;
 9. pobrać prezentację na komputer;
 10.  usunąć prezentację.

Aby zacząć pokaz prezentacji, naciśnij przycisk pokazywania (trójkąt) i wybierz slajd, od którego chcesz zacząć wyświetlanie prezentacji, lub kliknij dwukrotnie na pliku. W takim przypadku, gdy włączasz prezentację po raz pierwszy, zacznie się ona od pierwszego slajdu. Gdyż wcześniej już pokazywałeś tę prezentację i przerwałeś ją, na przykład, by zademonstrować inne materiały, to po dwukrotnym kliknięciu prezentacja zacznie się od pliku, który był pokazany jako ostatni.

Następnie w pokoju webinarowym otworzy się prezentacja. Przyciski nad slajdem służą do sterowania prezentacją:

 1. pierwszy slajd prezentacji;
 2. poprzedni slajd;
 3. skończyć pokazywanie;
 4. następny slajd;
 5. ostatni slajd.

Pokazywanie filmów

Aby włączyć prezentację w pokoju webinarowym, naciśnij przycisk Pliki. Następnie wybierz zakładkę Wideo i audio. Możesz wybrać wideo lub audio z listy plików, które zostały załadowane wcześniej, lub załadować nowy plik ze swojego komputera.

Możesz załadować pliki w takich formatach: MP3, MP4, FLV, F4V. Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku do ładowania – 300 MB.
Odtwarzanie pliku będzie dostępne po załadowaniu i konwersji.

Jeśli chcesz załadować wideo z YouTube lub Vimeo.

Aby zacząć pokaz filmiku, naciśnij przycisk pokazywania (trójkąt) lub kliknij dwukrotnie na wybranym pliku.

W pokoju dostępne są przyciski sterowania: pasek przewijania, pauza, wyłączenie, przycisk odtwarzania w pętli.

Czat

Czat umożliwia komunikację pomiędzy prelegentem, moderatorem a uczestnikami webinaru. Dzięki tej funkcji uczestnicy mogą rozmawiać między sobą lub zadawać pytania do prelegenta, nie przeszkadzając wystąpieniu.

Czat służy do zbierania informacji, dyskusji, zadań grupowych.

Ustawienia czatu

Skonfigurować czat można w ustawieniach webinaru w panelu użytkownika.

czat webinaru

Pokaż czat tekstowy i pozwól na wysyłanie wiadomości – uczestnicy mogą widzieć i korzystać z czatu tekstowego.

Zapisuj krótkie, nawet nieznaczące wiadomości (+/- itd.) w historii czatu – pozwala zapisać nawet najmniejsze powiadomienia w czacie.

Wyłącz wbudowany odtwarzacz multimedialny w czacie – wyłącza możliwość odtwarzania plików wideo i audio w czacie.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, odnośnik na każdy plik multimedialny będzie pokazywany jako link. Jeśli odznaczysz tę opcję, odnośniki będą wyświetlone jako obiekty do oglądania.

Możesz też wybrać, czy chcesz, aby w czasie nieobecności prowadzącego uczestnicy mogli pisać do siebie na czacie.

Zarządzać czatem można też w pokoju webinarowym.

Za pomocą przycisków po lewej stronie od pola wprowadzenia tekstu można:

 • Pozwolić na dzielenie się linkami dla wszystkich gości webinaru. Oni będą mogli zostawiać odnośniki na czacie widoczne wszystkim uczestnikom webinaru. Domyślnie odnośniki są zablokowane, aby linki do innych stron i reklama nie rozpraszały uwagi uczestników.
 • Zablokować wchodzące wiadomości dla wszystkich uczestników. Uczestnicy będą mogli pisać swoje wiadomości i czytać wiadomości od prelegentów. Powiadomienia od innych gości zostaną ukryte.
 • Całkowicie zablokować czat dla uczestników webinaru. Ten tryb uniemożliwia pisanie wiadomości nawet do prelegentów.
 • Wyczyść czat dla wszystkich uczestników webinaru. Mimo to wszystkie wiadomości zostaną zapisane w panelu użytkownika, w sekcji Historia.

Nad wiadomością od uczestnika znajduje się kilka przycisków do moderacji czatu.

 1. Kopiowanie wiadomości uczestnika
 2. Usunięcie wiadomości od uczestnika
 3. Przypiąć wiadomość
 4. Dodatkowe menu.

Gdzie można przeczytać wiadomości czatu po webinarze?

Wszystkich wiadomości czatu można znaleźć w panelu użytkownika, w sekcji Historia.

Nazwa pliku składa się z nazwy pokoju webinarowego i daty utworzenia pliku. Ten plik zawiera historię powiadomień za dobę, bez względu na liczbę prowadzonych w tym dniu webinarów. To oznacza, jeśli tego dnia odbyło się dwa i więcej webinarów, to wszystkie wiadomości czatu zostały zapisane do jednego pliku bez rozdzielenia na wydarzenia.

W pliku możesz znaleźć:

 • nazwę użytkownika;
 • datę i czas napisania;
 • tekst wiadomości;
 • adres IP użytkownika;.
 • przycisk zablokuj, za którego pomocą możesz zabronić wejścia uczestnikowi do tego pokoju webinarowego.

Plik można pobrać w postaci CSV lub EXCEL.

W oknie, które się pojawi, wybierz potrzebny plik CSV. Po tym, jak został załadowany, naciśnij na plik prawym przyciskiem myszy, w opcji Otwórz w wybierz Arkusze Google. Plik otworzy się w nowej zakładce przeglądarki.

Ankiety

Utworzyć ankietę w MyOwnConference możesz pokoju webinarowym. Możesz utworzyć, zacząć badanie ankietowe, edytować lub usunąć go, oznajmić się ze statystykami badania.

Aby zrobić ankietę, należy:

 1. W  pokoju webinarowym wejdź do sekcji Pliki i wybierz zakładkę Ankiety. Dodaj lub edytuj ankiety. Zacząć ankietę na szkoleniu
 2. Napisz pytanie i kilka wariantów odpowiedzi (do 10 szt.). Aby dodać lub usunąć wariant odpowiedzi, naciśnij + albo -.Ankieta na webinarze
 3. Aby umieścić odpowiedzi w odpowiedniej kolejności, przeciągnij ikonę po lewej stronie.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz, następnie rozpocznij badanie, nacisnąwszy na przycisk w kształcie trójkąta.

Po tym, jak uruchomisz ankietę, użytkownik zobaczy okno z pytaniem. Okno zniknie tylko wtedy, gdy uczestnik wybierze jeden z wariantów odpowiedzi.

W czasie prowadzenia badania ankietowego wszyscy prezenterzy będą widzieć specjalny komunikat, informujący o tym, że trwa sondaż. W tym komunikacie znajdują się przyciski, pozwalające zakończyć ankietę (zakończyć badanie może każdy z prezenterów) i zobaczyć wyniki.

Ankietę można prowadzić jednocześnie z jakimkolwiek trybem na webinarze.

Można dowiedzieć się o wyborze każdego z uczestników. Wyniki ankiet są przechowywane w systemie do momentu, gdy usuniesz ankietę w panelu użytkownika lub naciśniesz Zresetuj wyniki w oknie wyświetlania wyników.

Pokaz ekranu

Pokaz ekranu lub screen sharing to wygodna funkcja, która pozwala pokazać wszystkim uczestnikom webinaru to, co w tym momencie dzieje się na Twoim pulpicie. W ten sposób możesz łatwo zademonstrować gościom wideokonferencji zdjęcia, tablice, pliki, programy, dosłownie wszystko, co sam widzisz na swoim monitorze.

Twoi słuchacze nie muszą instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, by dołączyć się do spotkania online.

 

Jak skorzystać z funkcji udostępniania ekranu MyOwnConference?

 1. Wejdź do pokoju webinarowego, naciśnij przycisk Pokaż ekran. System sprawdzi, czy ten dodatek został już zainstalowany. Jeśli nie masz zainstalowanego dodatku, pojawi się komunikat z przyciskami do pobrania aplikacji.

 2. Otwórz załadowany plik. Dwukrotnie kliknij na pliku, aby zainstalować aplikację.
 3. Nasz program został pomyślnie przetestowany przez wszystkie programy antywirusowe i dodano go do rejestru niezawodnego oprogramowania. Proces instalacji jest szybki i nie wymaga żadnych działań. Jeśli mimo wszystko Twój antywirus blokuje instalację, prosimy napisać do nas i podać nazwę antywirusa: support@myownconference.com. Sprawdzimy wszystko i usuniemy problem w najkrótszym terminie.
  Zakończyć pokaz i wrócić do zwykłego trybu transmisji, można nacisnąwszy przycisk Zakończ. Tryb pokazywania ekranu wyłączy się automatycznie, jeśli włączysz tryb pokazywania plików lub wideo.

Nagrywanie webinaru

Aby nagrać webinar za pomocą MyOwnConference:

 1. Wejdź do pokoju webinarowego.
 2. Naciśnij przycisk Nagraj, umieszczony w lewym górnym rogu ekranu, aby nagrywanie się zaczęło. Po tym zacznie działać licznik czasu nagrywania.
 3. Jeśli chcesz przerwać nagrywanie, naciśnij przycisk z licznikiem czasu.

Po zakończeniu nagrywania webinaru zacznie się konwersja Twojego nagrania. Ten proces nie wymaga od Ciebie żadnych działań. Czas konwersji zależy od rozmiaru pliku z nagraniem i od obciążenia serwera.

Dla planów taryfowych na ponad 300 miejsc można zaznaczyć opcję Automatycznego nagrywania w pokoju. Wtedy nagrywanie webinaru będzie włączać się automatycznie po wejściu do pokoju któregoś z prezenterów.

Nagrania, które trwają mniej niż 10 sekund, nie będą zapisane.

Długość jednego nagrania jest ograniczona do maksymalnie 10 godzin, następnie nagranie webinaru zostanie przerwane automatycznie. Jeśli chcesz zapisać dłuższy webinar, skontaktuj się ze wsparciem technicznym. Możesz też przerwać jedno nagranie i zacząć następne. W taki sposób Twój webinar zostanie zapisany w kilku plikach.

Uwaga! Czas przechowywania nagrań na serwerze jest ograniczony, a nagrania zostaną usunięte automatycznie. Dlatego pobierz potrzebne Ci nagrania na swój komputer.

Po konwersji plik z nagraniem webinaru można pobrać w panelu użytkownika. W tym celu wejdź do sekcji Pliki – Nagrania webinarów. Nagranie wydarzenia można też obejrzeć online i ściągnąć w pokoju webinarowym. W tym celu naciśnij przycisk Pliki i wybierz zakładkę Nagrania.

Domyślnie nagranie webinaru będzie dostępne tylko dla tego prezentera, który go nagrał. Aby pozwolić innym prezenterom korzystać z nagrania, wejdź do sekcji Nagrania webinarów w panelu użytkownika i wybierz imię prezentera w linii “Możesz przydzielić nagranie prezenterowilub zrób go dostępnym dla wszystkich.

dostęp do nagrania

Jak wysłać nagranie do uczestników webinaru?

Nagranie transmisji jest przechowywane na Twoim koncie w sekcji Pliki – Nagrania webinarów.

Możesz skopiować link do nagrania webinaru i wybrać, jak długo uczestnicy mogą z tego linku korzystać.

Możesz też zapisać plik na YouTube, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, a potem podzielić się linkiem z uczestnikami.

Lista uczestników

Na liście uczestników widać, kto z gości prosi o słowo lub chce zadać pytanie. Oprócz tego lista uczestników to wygodny sposób na to, by znaleźć i zwrócić uwagę uczestników i prezenterów. Te oraz inne funkcje listy uczestników są opisane niżej.

Wyszukiwanie uczestników

W pasku wyszukiwania wpisz imię uczestnika lub prezentera. Na liście zostaną się tylko ci uczestnicy, którzy spełniają kryteria wyszukiwania.

Zaproszenie do dialogu, zwrócenie uwagi, wysłanie wiadomości

Zaproszenie do dialogupozwala uczestnikowi rozmawiać z włączoną kamerą i mikrofonem.

Привлечь вниманиеZwrócenie uwagi – aby zwrócić uwagę uczestnika/prezenter. Użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy.

Сделать ведущимJeśli chcesz nadać praw prezentera, naciśnij przycisk z koroną.

Отправить Naciśnij, aby wysłać wiadomość do uczestnika.

выгнать с предупреждениемTa opcja pozwala czasowo wyrzucić ucestnika z pokoju webinarowego. Za 2 minuty uczestnik może wejść na webinar ponownie.

Заблокировать навсегдаZablokować na zawsze – uczestnik już nie może wejść na Twój webinar ze swojego adresu IP, póki nie usuniesz jego adresu z listy zablokowanych gości w panelu użytkownika. Zablokowany jest tylko w tym pokoju.

Ponadto możesz usunąć uczestnika z sali webinaryjnej  z ostrzeżeniem lub zablokować osobę, która narusza dyscyplinę. Aby to zrobić, kliknij jeden z ostatnich dwóch przycisków.

Moderacja czatu

Komunikacja z innymi prezenterami

Jeśli chcesz zaprosić do dialogu, zwrócić jego uwagę lub skończyć pokaz jego prezentacji, kliknij przycisk z literą i obok nazwy użytkownika i wybierz działanie.

Zaproszenie do rozmowy

Привлечь внимание Zwróć uwagę

Отправить Wyślij wiadomość

Zmiana własnych ustawień

Aby zmienić ustawienia w Twoim profilu, naciśnij na ikonę obok swojej nazwy użytkownika.

W oknie, które się pojawi, możesz włączyć lub wyłączyć swoją kamerę internetową, ustawić jakość obrazu, załadować awatar dla kamery i dla listy uczestników. W tym oknie można zmienić swoje imię, które wyświetla się na liście.

stawienia dla prelegenta

Jak zablokować uczestnika po zakończeniu webinaru?

Od czasu do czasu na webinar może przyjść osoba, która przeszkadza prowadzić spotkanie, jest niegrzeczna, publikuje reklamy itp. W takim wypadku można skorzystać z narzędzia do zablokowania uczestnika. Zablokować go można nie tylko w pokoju webinarowy podczas webinaru, ale też po jego zakończeniu.

Aby zablokować uczestnika po webinarze, możesz wykorzystać kilka sposobów, dostępnych w panelu użytkownika.

 1. Wejdź do rozdziału Historia – Wizyty. Naciśnij przycisk zobaczyć w historii wizyt wybranej daty. W oknie, które się pojawi, znajdź użytkownika, który ma być zablokowany i naciśnij przycisk zablokuj.

 2. Wejdź do rozdziału Historia – Czat. Naciśnij przycisk zobaczyć w historii wiadomości wybranej daty. W oknie, które się pojawi, znajdź użytkownika, który ma być zablokowany, i naciśnij przycisk zablokuj.

zablokować uczestnika

Jak odblokować uczestnika

W niektórych przypadkach trzeba usunąć użytkownika z “czarnej listy”. Na przykład, jeśli zablokowałeś uczestnika przez pomyłkę. Zablokowany uczestnik mógł też wejść na webinar z cudzego komputera lub wykorzystać dynamiczny adres IP. Więc jeśli zostawisz ten adres na czarnej liście, to w ten sposób ograniczysz swoje możliwości oraz możliwości innych użytkowników.

Odblokowanie uczestnika:

W panelu użytkownika wejdź do rozdziału Czarna lista. Tutaj znajduje się lista uczestników, którym dostęp do Twojego webinaru został ograniczony.

 1. Jeśli masz kilka pokoi webinarowych, wybierz ten, dla którego chcesz zmienić ustawienia dostępu.
 2. Zaznać użytkowników, których chcesz usunąć z czarnej listy.
 3. Naciśnij przycisk Odblokuj.

Zakup dodatkowych miejsc na webinarze

Zdarza się, że na kolejny webinar rejestruje się o wiele więcej osób, niż zwykle. Co z pewnością jest bardzo ekscytujące, ale jednocześnie może to martwić, przecież uczestników będzie więcej, niż pozwala Twój plan taryfowy. Przejście na inny plan jeszcze planowałeś. Wtedy możesz skorzystać z opcji +100 i powiększyć pokój webinarowy na kilka godzin. ​

1. W prawym górnym rogu pokoju webinarowego w menu wybierz opcję Kup dodatkowe miejsca.

dodatkowe miejsca na webinarze

2. Potwierdź zamiar zapłacić za 100 miejsc, nacisnąwszy przycisk Powiększ pokój.

3. Po potwierdzeniu zostaniesz przekierowany do strony internetowej systemu płatności. Wybierz formę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami systemu.

Po dokonaniu płatności, Twój pokój webinarowy zostanie zwiększony o 100 miejsc. Takie powiększenie będzie działać w ciągu 5 godzin. Następnie pojemność Twojego webinaru zostanie zmniejszona do standardowej pojemności opłacanego przez Ciebie planu taryfowego.

Dodatkowe informacje

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie, które Cię interesuje, zapraszamy oznajmić się z innymi naszymi poradnikami.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na częste pytania.

Przeczytaj też nasze inne instrukcje:

Zaproszenie uczestników. Wszystkie szczegóły zaproszenia uczestników na webinar. Linki wspólne i osobiste, landing page, formularz zapisu, baza subskrybentów, wysłanie zaproszeń i przypomnień.

Prowadzenie webinaru. Pokaz prezentacji, czat, ankiety, udostępnianie ekranu, nagrywanie webinaru, blokowanie uczestników.

Jak zorganizować autowebinar. Jak stworzyć autowebinar i skonfigurować go na platformie do webinarów MyOwnConference.

Zamknięty webinar. Spersonalizowane linki oraz inne sposoby ograniczenia dostępu na webinar

Instrukcja dla uczestnika. Jak uczestniczyć w webinarze, jak zadać pytanie do prowadzącego, kwestie techniczne.

Aby się skontaktować z działem wsparcia klienta, naciśnij Konsultant online w prawym dolnym rogu na stronie myownconference.pl.

webinar wsparcie