Narzędzia prowadzenia webinaru

Spis treści

 

Narzędzia do webinaru MyOwnConference

Do podstawowych narzędzi webinaru można odnieść elementy interaktywne, dzięki którym możemy wysyłać i odbierać informację oraz dyskutować o jej treści. Na webinarze uczestnicy mogą brać udział w dyskusji, korzystając z mikrofonu, kamery, czatu. Pokazując slajdy lub wideo, można sprawić, że wystąpienie będzie bardziej klarowne, interesujące i dynamiczne. To powoduje, że webinar wzbudza ciekawość, a jednocześnie rośnie jego efektywność. Ważna jest również moderacja. Z tej instrukcji dowiesz się więcej o podstawowych możliwościach prowadzenia webinaru w platformie webinarowej MyOwnConference, które pomogą prezenterowi w prowadzeniu webinaru na najwyższym poziomie. 

 

Zapoznanie się z pokojem webinarowym

Dla tego, by korzystać ze wszystkich narzędzi, masz wejść do swojego panelu użytkownika. Jeśli jeszcze nie zostałeś zarejestrowany w platformie do webinarów, najpierw załóż darmowe konto. O tym, jak założyć konto na platformie do webinarów, skonfigurować pokój webinarowy, zaprosić prezenterów i uczestników, dodać materiały możesz przeczytać w instrukcji MyOwnConference krok po kroku.

Jeśli tylko robisz pierwsze kroki w pokoju webinarowym, polecamy zapoznać się ze wskazówkami, których włącza/wyłącza przycisk ze znakiem zapytania w lewym dolnym rogu pokoju webinarowego.

Przyciski obok pozwalają na:

Sprawdzenie prędkości Twojego połączenia. Jeśli zamierzasz prowadzić webinar z wideo, prędkość Internetu ma być nie mniej niż 2 MB/sek dla prowadzącego i 512 KB/sek dla uczestnika.

Dokonanie ustawień Adobe Flash Player. W oknie, które się pojawi, wybierz mikrofon i web kamerę, z których korzystasz. Następnie naciśnij przycisk “Zamknij”.

Aby zacząć lub skończyć mówienie, naciśnij przycisk “Mów teraz”.

Pojawi się okno “Ustawienia programu Adobe Flash Player” zaznacz “Zezwól”. Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, może być, że będziesz proszony o dodatkowe zezwolenia na korzystanie z mikrofonu i kamery. Po tym, jak wszystko potwierdzisz, możesz przemawiać do uczestników.

Użyj suwaków, aby dostosować poziom głośności swojego mikrofonu i głośników.

Do włączenia i wyłączenia web kamery i mikrofonu podczas transmisji, wykorzystaj przyciski z odpowiednim obrazkiem.

 

Do sterowania webinarem możesz używać następnych przycisków:

Pauza – aby tymczasowo zatrzymać webinar. Wybierz jeden z dwóch trybów. W Trybie zwykłym blokuje się tylko gości. Aby włączyć go, wystarczy odznaczyć opcję blokowania w oknie, które się pojawi. Wtedy przed gośćmi pojawi się obraz z odliczaniem czasu. W tej chwili możesz wykonywać wszelkie działania w pokoju: ładować materiały, sprawdzić, jak one wyglądają.

W Trybie blokowania pokój blokuje się jak dla wszystkich gości, tak i dla prezenterów.

Aktywować ten tryb można poprzez zaznaczenie opcji „Tryb blokowania”. Odblokować pokój może każdy prezenter.

Tryb pełnoekranowy – Twoi uczestnicy zobaczą wyświetlony dokument, wideo lub ekran Twojego komputera, pokazywane na cały ekran. W tym trybie nie będzie widoczny czat.

Zmiana ustawień – możesz ustawić lub zmienić hasło do webinaru nawet podczas konferencji online.

 

Pokaz prezentacji

Aby włączyć pokaz prezentacji na webinarze w pokoju webinarowym, naciśnij przycisk “Materiały”. Następnie wybierz zakładkę “Dokumenty”.

Można wybrać prezentację wśród plików, które zostały wcześniej załadowane, lub załadować nowy dokument ze swojego komputera, nacisnąwszy przycisk “Załaduj”. Możesz załadować pliki w takich formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku do ładowania – 100 MB.

Jeśli postanowiłeś załadować nowy dokument, należy pamiętać, że jego przetwarzanie może potrwać jakiś czas. Długość przetwarzania zależy od rozmiaru pliku.

Dostępne są następujące działania z dokumentem:

 1. zablokować prezentację;
 2. pokazać prezentację;
 3. edytować prezentację;
 4. kopiować prezentację;
 5. pobrać prezentację na komputer;
 6. usunąć prezentację.

 

Aby zacząć pokaz prezentacji, naciśnij przycisk pokazywania (trójkąt) i wybierz slajd, od którego chcesz zacząć wyświetlanie prezentacji, lub kliknij dwukrotnie na pliku. W takim przypadku, gdy włączasz prezentację po raz pierwszy, zacznie się ona od pierwszego slajdu. Gdyż wcześniej już pokazywałeś tę prezentację i przerwałeś ją, na przykład, by zademonstrować inne materiały, to po dwukrotnym kliknięciu prezentacja zacznie się od pliku, który był pokazany jako ostatni.

Następnie w pokoju webinarowym otworzy się prezentacja. Przyciski nad slajdem służą do sterowania prezentacją:

 1. tryb podglądu slajdu;
 2. pierwszy slajd prezentacji;
 3. poprzedni slajd;
 4. zakończenie pokazywania;
 5. następny slajd;
 6. ostatni slajd;
 7. narzędzia rysowania na slajdzie.

 

Pokazywanie plików wideo

Aby włączyć prezentację w pokoju webinarowym, naciśnij przycisk “Materiały”. Następnie wybierz zakładkę “Wideo i audio”. Możesz wybrać wideo lub audio z listy plików, które zostały załadowane wcześniej, lub załadować nowy plik ze swojego komputera, nacisnąwszy przycisk “Załaduj”.

Możesz załadować pliki w takich formatach: MP3, MP4, FLV, F4V. Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku do ładowania – 300 MB.
Odtwarzanie pliku będzie dostępne po załadowaniu i konwersji.

Jeśli chcesz załadować wideo z YouTube, naciśnij przycisk “Dodaj wideo z YouTube”.

Następnie wklej do pola skopiowany wcześniej odnośnik i naciśnij przycisk “Dodaj”.

Aby zacząć pokaz filmiku, naciśnij przycisk pokazywania (trójkąt) lub kliknij dwukrotnie na wybranym pliku.

Dostępne są następujące działania:

 • plik można zablokować;
 • plik można pobrać na swój komputer;
 • można skopiować odnośnik do filmu z YouTube;
 • plik można usunąć.

 

W pokoju dostępne są przyciski sterowania: pasek przewijania, pauza, wyłączenie, przycisk odtwarzania w pętli.

 

Czat

Czat to oddzielny element pokoju webinarowego, który umożliwia komunikację pomiędzy prelegentem, moderatorem a uczestnikami webinaru. Dzięki tej funkcji uczestnicy mogą rozmawiać między sobą lub zadawać pytania do prelegenta, nie przeszkadzając wystąpieniu.

Czat służy do zbierania informacji, dyskusji, zadań grupowych.

Ustawienia czatu

Ustawienia czatu dostępne są w ustawieniach webinaru w panelu użytkownika.

Pokaż czat tekstowy – uczestnicy mogą widzieć i korzystać z czatu tekstowego.

Zapisuj krótkie, nawet nieznaczące wiadomości (+/- itd.) – pozwala zapisać nawet najmniejsze powiadomienia w czacie.

Wyłącz odtwarzacz multimedialny w czacie tekstowym – wyłącza możliwość odtwarzania plików wideo i audio w czacie.

 

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, odnośnik na każdy plik multimedialny będzie pokazywany jako link. Jeśli odznaczysz tę opcję, odnośniki będą wyświetlone jako obiekty do oglądania.

 

Zarządzać czatem można też w pokoju webinarowym.

Za pomocą przycisków po lewej stronie od pola wprowadzenia tekstu można:

 • Pozwolić na dzielenie się odnośnikami do stron dla wszystkich gości webinaru. Oni będą mogli zostawiać odnośniki na czacie widoczne wszystkim uczestnikom webinaru. Domyślnie odnośniki są zablokowane, dlatego by linki do innych stron i reklama nie rozpraszały uwagi uczestników.
 • Zablokować wchodzące wiadomości dla wszystkich uczestników. Uczestnicy będą mogli pisać swoje wiadomości i czytać wiadomości od prelegentów. Powiadomienia od innych gości zostaną ukryte.
 • Całkowicie zablokować czat dla uczestników webinaru. Ten tryb uniemożliwia pisanie wiadomości nawet do prelegentów.
 • Wyczyść historię czatu tekstowego dla wszystkich uczestników webinaru. Mimo to wszystkie wiadomości zostaną zapisane w panelu użytkownika, w rozdziale “Historia wiadomości”.

 

Nad wiadomością od uczestnika znajduje się kilka przycisków do moderacji czatu.

 1. Usunięcie wiadomości od uczestnika.
 2. Kopiowanie wiadomości uczestnika.
 3. Wysyłanie zaproszenia do uczestnika, aby dołączył się do rozmowy.
 4. Zwraca uwagę uczestnika za pomocą brzęczyka.
 5. Pozwala tymczasowo usunąć uczestnika z webinaru.
 6. Blokuje możliwość wejścia uczestnikowi do tego pokoju webinarowego.

 

Gdzie można przeczytać wiadomości czatu po webinarze?

Wszystkich wiadomości czatu można znaleźć w panelu użytkownika, w rozdziale “Historia powiadomień”.

Nazwa pliku składa się z nazwy pokoju webinarowego i daty utworzenia pliku. Ten plik zawiera historię powiadomień za dobę, bez względu na liczbę prowadzonych w tym dniu webinarów. To oznacza, jeśli tego dnia odbyło się dwa i więcej webinarów, to wszystkie wiadomości czatu zostały zapisane do jednego pliku bez rozdzielenia na wydarzenia.

Aby pobrać historię wiadomości na swój komputer, naciśnij przycisk “pobrać” w linii “Możesz zobaczyć lub pobrać historię powiadomień”.

Aby oznajmić się z treścią pliku w panelu użytkownika, naciśnij przycisk “zobaczyć”. Jeśli otworzysz ten plik w panelu użytkownika, możesz skorzystać z narzędzi blokowania uczestnika oraz zobaczyć jego lokalizację.

W pliku możesz znaleźć:

 • nazwę użytkownika, który napisał wiadomość;
 • datę i czas napisania;
 • tekst wiadomości;
 • adres IP użytkownika, który zostawił wiadomość;.
 • przycisk „zablokuj”, za którego pomocą możesz zabronić wejścia uczestnikowi do tego pokoju webinarowego.

 

Plik będzie zapisany w formacie CSV z kodowaniem UTF-8. Można go otworzyć, na przykład, w aplikacji Arkusze Google. W tym celu wejdź na Google Drive https://drive.google.com/drive/ i naciśnij przycisk „Nowy”. Wybierz opcję „Prześlij plik”.

W oknie, które się pojawi, wybierz potrzebny plik CSV. Po tym, jak został załadowany, naciśnij na plik prawym przyciskiem myszy, w opcji Otwórz w wybierz Arkusze Google. Plik otworzy się w nowej zakładce przeglądarki.

 

Ankiety

Stworzyć ankietę w MyOwnConference możesz zarówno w panelu użytkownika, jak i w pokoju, w którym prowadzisz webinar. Możesz stworzyć, zacząć badanie ankietowe, edytować lub usunąć go, oznajmić się ze statystykami badania.

Aby zrobić ankietę, należy:

 1. W panelu użytkownika, rozdział “Ankiety”, naciśnij przycisk „Stwórz nową ankietę”. Albo w pokoju webinarowym po lewej stronie naciśnij na przycisk „Materiały”, następnie w zakładce “Ankiety” naciśnij przycisk “Dodaj ankietę”
 2. Napisz zapytanie i kilka wariantów odpowiedzi (do 10 szt.). Aby dodać lub usunąć wariant odpowiedzi, naciśnij „+” albo „-”.
 3. Aby umieścić odpowiedzi w odpowiedniej kolejności, przeciągnij ikonę po lewej stronie.
 4. Naciśnij przycisk “Zapisz”, następnie rozpocznij badanie, nacisnąwszy na przycisk w kształcie trójkąta.

Po tym, jak uruchomisz ankietę, użytkownik zobaczy okno z zapytaniem. Okno zniknie tylko wtedy, gdy uczestnik wybierze jeden z wariantów odpowiedzi.

W czasie prowadzenia badania ankietowego wszyscy prezenterzy będą widzieć specjalny komunikat, informujący o tym, że trwa sondaż. W tym komunikacie znajdują się przyciski, pozwalające zakończyć ankietę (zakończyć badanie może każdy z prezenterów) i zobaczyć wyniki (wyniki dostępne są tylko dla prezentera, który uruchomił ankietę).

Ankietę można prowadzić jednocześnie z jakimkolwiek procesem na webinarze.

Wyniki kwestionariuszy można obejrzeć zarówno w pokoju, jak i w panelu użytkownika. W statystykach masz możliwość zobaczyć, ile procent uczestników wybrało jeden lub inny wariant odpowiedzi. Można też dowiedzieć się o wyborze każdego z uczestników. Wyniki ankiet są przechowywane w systemie do momentu, gdy naciśniesz przycisk “Usuń wybrane ankiety” w panelu użytkownika lub naciśniesz “Resetuj wyniki” w oknie wyświetlania wyników.

 

Jeśli prowadzisz to samo badanie w nowej grupie uczestników i potrzebujesz statystyk, które dotyczą tylko tej jednej grupy, zresetuj wyniki poprzedniej ankiety, nacisnąwszy przycisk “Resetuj wyniki”. Inaczej wyniki kilku badań zostaną dodane do siebie. Jeśli chcesz najpierw zapisać wyniki, naciśnij przycisk “Pobierz wyniki”.

 

Pokaz ekranu

Pokaz ekranu lub screen sharing to wygodna funkcja, która pozwala transmitować obrazek Twojego ekranu innym użytkownikom w trybie rzeczywistym. W ten sposób możesz pokazywać gościom wideokonferencji zdjęcia, tablice, pliki, programy, dosłownie wszystko, co się dzieje na ekranie Twojego komputera w trakcie transmisji.

Twoi słuchacze nie muszą instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, by dołączyć się do spotkania online.

Jak skorzystać z funkcji udostępniania ekranu MyOwnConference?

 1. Wejdź do panelu użytkownika lub do pokoju webinarowego.
 2. W panelu użytkownika pobierz na komputer specjalny dodatek, nacisnąwszy na ikonę Twojego systemu operacyjnego.

  Aby zainstalować aplikację z pokoju webinarowego, naciśnij przycisk ”Pokaż ekran”. System sprawdzi, czy ten dodatek został już zainstalowany. Jeśli nie masz zainstalowanego dodatku, pojawi się komunikat z przyciskami do pobrania aplikacji. Pobierz ją, nacisnąwszy na ikonę Twojego systemu operacyjnego.

 3. Otwórz załadowany plik. Dwukrotnie kliknij na pliku, aby zainstalować aplikację.
 4. Nasz program został pomyślnie przetestowany przez wszystkie programy antywirusowe i dodano go do rejestru niezawodnego oprogramowania. Proces instalacji jest szybki i nie wymaga żadnych działań. Jeśli mimo wszystko Twój antywirus blokuje instalację, prosimy napisać do nas i podać nazwę antywirusa: support@myownconference.com. Sprawdzimy wszystko i usuniemy problem w najkrótszym terminie.
 5. Wejdź do pokoju webinarowego i naciśnij przycisk „Pokaż ekran”, potwierdź swój wybór.

  Zakończyć pokaz i wrócić do zwykłego trybu transmisji, można nacisnąwszy przycisk „Zakończ”. Tryb pokazywania ekranu wyłączy się automatycznie, jeśli włączysz tryb pokazywania materiałów lub wideo.

Nagrywanie webinaru

Aby nagrać webinar za pomocą MyOwnConference:

 1. Wejdź do pokoju webinarowego.
 2. Naciśnij przycisk “Nagraj”, umieszczony w lewym górnym rogu ekranu, aby nagrywanie się zaczęło. Po tym zacznie działać licznik czasu nagrywania.
 3. Jeśli chcesz przerwać nagrywanie, naciśnij przycisk jeszcze raz. W oknie dialogowym potwierdź swoje żądanie.

 

Po zakończeniu nagrywania webinaru zacznie się konwersja Twojego nagrania. Ten proces nie wymaga od Ciebie żadnych działań. Czas konwersji zależy od rozmiaru pliku z nagraniem i od obciążenia serwera.

Oprócz tego dla planów taryfowych na ponad 100 miejsc, w ustawieniach webinaru w zakładce “Ustawienia globalne” można zaznaczyć opcję Automatycznie rozpocząć nagrywanie w pokoju. Wtedy nagrywanie webinaru będzie włączać się automatycznie po wejściu do pokoju kogoś z prezenterów. Przycisk wyłączenia nagrywania będzie nieaktywny. Nagrywanie się skończy i rozpocznie się konwersja pliku wraz po wyjściu z pokoju wszystkich prezenterów.

Nagrania, które trwają mniej niż 10 sekund, nie konwertują się i nie będą zapisane.

Możesz nagrywać webinary bez ograniczeń. Nagrania te nie zawierają pokazywane na webinarze pliki wideo oraz audio, zarówno jak wideo z serwisu YouTube, ponieważ nie posiadamy praw autorskich i praw pokrewnych do tych materiałów. Długość jednego nagrania jest ograniczona do maksymalnie 6 godzin, następnie nagranie webinaru zostanie przerwane automatycznie. Jeśli chcesz zapisać dłuższy webinar, skontaktuj się ze wsparciem technicznym. Możesz też przerwać jedno nagranie i zacząć następne. W taki sposób Twój webinar zostanie zapisany w kilku plikach.

 

Uwaga! Czas przechowywania nagrań na serwerze wynosi 30 dni od dnia nagrywania.
Następnie zostanie ono usunięte automatycznie. Dlatego, pobierz potrzebne Ci nagrania na swój komputer.

 

Po konwersji plik z nagraniem webinaru można pobrać w panelu użytkownika. W tym celu wejdź do rozdziału “Nagrania webinarów” wybierz potrzebne Ci pliki i pobierz ich na swój komputer. Nagranie wydarzenia można też obejrzeć online i ściągnąć w pokoju webinarowym. W tym celu naciśnij przycisk “Materiały” i wybierz rozdział “Nagrania webinarów”

 

Domyślnie nagranie webinaru będzie dostępne tylko dla tego prezentera, który go nagrał. Aby pozwolić innym prezenterom korzystać z nagrania, trzeba wejść do rozdziału “Nagrania webinarów” w panelu użytkownika i wybrać imię prezentera w linii “Możesz przydzielić nagranie prezenterowilub zrób go dostępnym dla wszystkich.

Jak wysłać nagranie do uczestników webinaru?

Nagranie transmisji jest przechowywane na Twoim koncie w rozdziale „Nagrania webinarów”.


Ze swojego konta dodaj plik na YouTube, Dropbox, Google Drive, a potem podziel się linkiem z uczestnikami.

Nagrania te nie zawierają pokazywane na webinarze pliki wideo oraz audio, zarówno jak wideo z serwisu YouTube, ponieważ nie posiadamy praw autorskich i praw pokrewnych do tych materiałów. Dlatego radzimy podawać takie filmiki oddzielnie, razem z nagraniem.

 

Lista uczestników

Na liście uczestników widać, kto z gości prosi o słowo lub chce zadać pytanie. Oprócz tego lista uczestników to wygodny sposób na to, by znaleźć i zwrócić uwagę uczestników i prezenterów. Te oraz inne funkcje listy uczestników są opisane niżej.

Wyszukiwanie uczestników

W pasku wyszukiwania wpisz imię uczestnika lub prezentera. Na liście zostaną się tylko ci uczestnicy, którzy spełniają kryteria wyszukiwania.

Zaproszenie do dialogu, zwrócenie uwagi, wysłanie wiadomości

Jeśli chcesz, by ktoś z prezenterów lub uczestników wystąpił na webinarze, kliknij przycisk z wielokropkiem (…) obok nazwy użytkownika i wybierz pierwszą ikonę.

Aby zwrócić uwagę uczestnika/prezentera, naciśnij na ikonę dzwoneczka – użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy.

Jak zablokować uczestnika podczas webinaru?

Jeśli chcesz wyrzucić uczestnika z pokoju webinarowego, należy umieścić kursor w polu z nazwą użytkownika na liście gości i wybrać działanie do wykonania: wyrzucić z uprzedzeniem lub zablokować na zawsze.

Wyrzuć z uprzedzeniem – ta opcja pozwala tymczasowo usunąć uczestnika z webinaru. Po upływie 2 minut użytkownik może wejść na webinar ponownie.

Zablokuj na zawsze uczestnik już nie może wejść na Twój webinar ze swojego adresu IP, póki nie usuniesz jego adresu z listy zablokowanych gości w panelu użytkownika. Zablokowany jest tylko w tym pokoju.

Po tym, jak wybierzesz jedną z opcji, zaznacz przyczynę blokowania i potwierdź swoją decyzję.

Komunikacja z innymi prezenterami

Jeśli chcesz zaprosić do dialogu, zwrócić jego uwagę lub skończyć pokaz jego prezentacji, kliknij przycisk z wielokropkiem (…) obok nazwy użytkownika i wybierz działanie.

Zmiana własnych ustawień

Aby zmienić ustawienia w Twoim profilu, naciśnij na ikonę obok swojej nazwy użytkownika.

W oknie, które się pojawi, możesz włączyć lub wyłączyć swoją kamerę internetową, ustawić jakość obrazu, załadować awatar dla kamery i dla listy uczestników. W tym oknie można zmienić swoje imię, które wyświetla się na liście.

 

Jak zablokować uczestnika po zakończeniu webinaru?

Od czasu do czasu na webinar może przyjść osoba, która przeszkadza prowadzić spotkanie, jest niegrzeczna, publikuje reklamy itp. W takim wypadku można skorzystać z narzędzia do zablokowania uczestnika. Zablokować go można nie tylko w pokoju webinarowy podczas webinaru, ale też po jego zakończeniu.

Aby zablokować uczestnika po webinarze, możesz wykorzystać kilka sposobów, dostępnych w panelu użytkownika.

 1. Wejdź do rozdziału “Historia odwiedzin”. Naciśnij przycisk “zobaczyć” w historii odwiedzin wybranej daty. W oknie, które się pojawi, znajdź użytkownika, który ma być zablokowany i naciśnij przycisk “zablokuj” obok jego adresu IP.
 2. Wejdź do rozdziału “Historia powiadomień”. Naciśnij przycisk “zobaczyć” w historii wiadomości wybranej daty. W oknie, które się pojawi, znajdź użytkownika, który ma być zablokowany i naciśnij przycisk “zablokuj” obok jego adresu IP.
 3. Wejdź do rozdziału “Zablokowani”. Naciśnij przycisk “Zablokuj przez IP”.

 

W oknie, które się pojawi, wpisz adres IP użytkownika, zaznacz przyczynę blokowania (opcjonalnie). Jeśli masz kilka pokoi webinarowych, wybierz pokój, który zostanie zamknięty dla uczestnika. Naciśnij przycisk “Zapisz”.

Jak odblokować uczestnika

W niektórych przypadkach trzeba usunąć użytkownika z “czarnej listy”. Na przykład, jeśli zablokowałeś uczestnika przez pomyłkę. Zablokowany uczestnik mógł też wejść na webinar z cudzego komputera lub wykorzystać dynamiczny adres IP. Więc jeśli zostawisz ten adres na czarnej liście, to w ten sposób ograniczysz swoje możliwości oraz możliwości innych użytkowników.

Odblokowanie uczestnika:

 

 1. W panelu użytkownika wejdź do rozdziału “Zablokowani”. Tutaj znajduje się lista uczestników, którym dostęp do Twojego webinaru został ograniczony.
 2. Jeśli masz kilka pokoi webinarowych, wybierz ten, dla którego chcesz zmienić ustawienia dostępu.
 3. Zaznać adresy IP, których chcesz usunąć z czarnej listy.
 4. Naciśnij przycisk “Usuń wybrane IP”.

 

Zakup dodatkowych miejsc na webinarze

Jeśli na webinar przyjdzie więcej osób, niż pozwala Twój plan taryfowy, możesz skorzystać z opcji +100. W tym celu:

 1. Naciśnij przycisk “+100” w prawym górnym rogu pokoju webinarowego.
 2. Potwierdź zamiar zapłacić za 100 miejsc, nacisnąwszy przycisk “OK”.
 3. Po potwierdzeniu zostaniesz przekierowany do strony internetowej systemu płatności. Wybierz formę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami systemu.

 

Po dokonaniu płatności, Twój pokój webinarowy zostanie zwiększony o 100 miejsc. Takie powiększenie będzie działać w ciągu 5 godzin. Następnie pojemność Twojego webinaru zostanie zmniejszona do standardowej pojemności opłacanego przez Ciebie planu taryfowego.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie, które Cię interesuje, zapraszamy oznajmić się z innymi naszymi poradnikami oraz z filmami instruktażowymi.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na częste pytania.

Przeczytaj też nasze inne instrukcje:

MyOwnConference krok po kroku. Jak założyć konto na platformie do webinarów, skonfigurować pokój webinarowy, zaprosić prezenterów i uczestników, dodać materiały.

Zaproszenie uczestników. Wszystkie szczegóły zaproszenia uczestników na webinar. Linki wspólne i osobiste, landing page, formularz zapisu, baza subskrybentów, wysłanie zaproszeń i przypomnień.

Jak zorganizować autowebinar. Jak stworzyć autowebinar i skonfigurować go na platformie do webinarów MyOwnConference.

Zamknięty webinar. Spersonalizowane linki oraz inne sposoby ograniczenia dostępu na webinar

Instrukcja dla uczestnika. Jak uczestniczyć w webinarze, jak zadać pytanie do prowadzącego, kwestie techniczne.

Aby się skontaktować z działem wsparcia klienta, naciśnij „Konsultant online” w prawym dolnym rogu na stronie głównej.